Select Page

Общи условия

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, регламентират условията и правилата за използване на електронен магазин www.yosial.com от неговите клиенти, както и споразумението за покупко-продажба между клиента и продавача („Пиена Каза“ ЕООД) за покупко-продажба през www.yosial.com .

II. Данни за Продавача

Чл. 2. Информация относно Продавача:
(1) Фирма „Пиена Каза ЕООД, е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205646176, със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. „Младост 2“, бл. № 259Б, вх. 1, ет. 4, ап. 18;
(2) Дружеството не е регистрирано по ДДС
(3) Интернет сайтът на дружеството е достъпен на адрес: www.yosial.com
(4) Можете да се свържете с „Пиена Каза“ ЕООД на адрес: гр. София 1799, ж.к. „Младост 2“, бл. № 259Б, вх. 1, ет. 4, ап. 18, на телефон: +359 895 603 559 /посоченият телефон не е безплатен и обажданията се таксуват съгласно тарифата на клиента/ или e-mail: yosial@abv.bg;
(5) Надзорни органи:
(а) Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: 02/ 940 20 46 факс: 02/ 940 36 40, e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: гр. София 1000, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Електронният магазин функционира при правилата, описани в Общите условия.
(1) тези правила са задължителни за всики клиенти на сайта;
(2) Всяко използване на електронния магазин www.yosial.com означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.;
(3) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Пиена Каза” ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти;
(4) Във всеки един случай на промяна на общите условия „Пиена Каза” ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в електронния магазин www.yosial.com. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия ;
(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на електронния магазин www.yosial.com се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби;
(6) Всички стоки, включително тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано.
Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.
Чл. 7. www.yosial.com може да съдържа линкове към други сайтове. www.yosial.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

IV. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Чл. 8. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
Чл. 9.  (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.
Чл. 10. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.
(2) За да използва Електронния магазин за поръчка на стоки, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел потребителско име и парола за отдалечен достъп.
(3) Потребителското име и паролата за достъп до Електронния магазин се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка.
(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) С попълване на данните си за регистрация и натискане на бутоните “Регистрация на профил в сайта?” и “Регистриране”, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(6) Ползвателят може да се регистрира в Електронния магазин при приключване на поръчката от страница Завършване на поръчката, като избере опцията “Регистрация на профил в сайта?” и попълни определена от него парола или през страница Моят акаунт от графа Регистриране като попълни определен от него имейл адрес и парола и избере бутон Регистриране.
(7) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила.
Чл. 11. (1) В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.
Чл. 12. Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й. Цените за доставка са посочени на следния линк: https://yosial.com/доставка/.

V.Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин

Чл. 13. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
(2) Договорът се сключва на български език.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.
(5) Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.
(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.
(7) Ползвателят може да извърши поръчка чрез:
– Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния магазин, форма за бърза поръчка през продуктовата страница.
– Поръчка през системата на Електронния магазин.
(8) При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и чрез бутон “Купи” към всеки продукт;
(9) След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Продължаване с поръчката“;
(10) Ползвателят попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Завършване на поръчката: Име, Фамилия, Държава, Улица, Град, Пощенски код, Телефон, Имейл адрес.
– Ползватели, които не са потребители следва да попълнят и Наименование и Идентификационен номер.
– Ползватели, които имат профил в интернет магазина следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при поръчка.
– Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, че разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане на промо код. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код.
– Цените за доставка са посочени на следния линк: https://yosial.com/доставка/.
– Ползвателят избира метод на заплащане на поръчката:
Наложен платеж – Ползвателят заплаща цялата дължима сума на представител на Куриерска фирма или представител на Доставчика при доставка на поръчаните стоки.
По банков път – Ползвателят заплаща цялата дължима сума по банков път на предоставена при завършването на поръчката Банкова сметка.
– Ползвателят вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката.
– Ползвателят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия маркирайки полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“;
– Ползвателят завършва поръчката с избор на бутона Поръчване;
– В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена.
Получателят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.
(11) Получателят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършената поръчка.
(12) Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.
(13) За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка / обаждане от страна на Доставчика на предоставения от Ползвателя телефон.
(13) Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.
(14) Доставката на поръчаните от Ползвателя стоки се извършва в срок до 10 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика и след постъпване на плащането от страна на Ползвателя в банковата сметка на Доставчика при избран някой от следните методи на плащане: По банков път.
Чл. 14. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.
Чл. 15. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

VI. Отказ от договор за покупко-продажба

Чл. 16. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок , считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.
(2) Ползвателят може да осъществи правото си по ал. 1 и чрез стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от Закона за защита на потребителите, който може да открие тук .
Чл. 17. (1) Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в срок не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.
(2) Доставчикът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, в случай че Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на Доставчика, в срок не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е информирал Доставчика за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика.
Чл. 18. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.

VII. Права върху интелектуална собственост

Чл. 19. (1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.
Чл. 20. Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VIII. Други условия

Чл. 21. Доставчикът попадват в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.
Чл. 22. (1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).
Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 24. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 05.02.2018г.
Чл. 25. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 26. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.