Select Page

Райд изпарител с течност за 30 нощи

11.00 лв.

Изчерпан

Категория: Етикет:

Описание

Райд изпарител с течност

Raid машинка с течност срещу комари и тигрови комари

Райд изпарител с течност за 30 дни

Осигурява безопасна и ефикасна защита срещу комари за 30  нощи /при употреба от 8 часа на денонощие/, дори и при включено осветление и отворени прозорци. Срещу комари и тигрови комари.

Начин на употреба:

Отвийте капачката на пълнителя и завийте флакона в долната част на изпарителя. Включете устройството в електрическата мрежа в близост до отворен прозорец. Уредът работи нормално, след като светне указателната лампа. За да замените новия пълнител. Разходна норма: 1 флакон 30 м 2.

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Съвети за безопасност:

Да се пази далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

  • Производител: SC JOHNSON EC
  • 1 дифузор  и 1 пълнител