Select Page

Райд Машинка ден и нощ

18.00 лв.

Изчерпан

Категория: Етикет:

Описание

Райд Машинка ден и нощ

Raid Ден и Нощ предпазва срещу мухи и комари в течение на 10 денонощия или в течение на 30 нощи при употреба само срещу комари.

Райд Машинка ден и нощ. Просто включете устройството в контакта и забравете за досадните мухи, комари и многобройните устройства за защита от тях.

Raid Ден и Нощ е иновативно устройство с ядро от компресиран пясък, осигурява трайна защита от мухи и комари без опасност от разливане на активната съставка или нежелан контакт с кожата.
Без аромат.

Съвети за безопасност:

Да се пази далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

  • Производител: SC JOHNSON EC
  • 1 дифузор  и 1 пълнител