Select Page

Райд пълнител ден и нощ

11.00 лв.

Изчерпан

Категория: Етикет:

Описание

Райд пълнител ден и нощ

Raid Ден и Нощ предпазва срещу мухи и комари в течение на 10 денонощия или в течение на 30 нощи при употреба само срещу комари.

Райд пълнител ден и нощ.

Начин на употреба:

1. За да използвате продукта, отстранете опаковката, поставете пълнителя в отвора на електрическия изпарител и завъртете по посока на часовниковата стрелка до щракване.
2. За да подготвите индикатора за изразходване, отстранете фолиото от пълнителя, за да се вижда синята течност.
3. За употреба, включете устройството в електрическата мрежа. Посоката на устройството няма значение. Включете в електрическата мрежа при напрежение 220V
4. Заменете пълнителя, когато синята течност се е изпарила. Един пълнител има продължителност на въздействие от 240 часа, при употреба 24 часа на ден. За да изключите продукта, извадете от контакта.

Raid Ден и Нощ е иновативно устройство с ядро от компресиран пясък, осигурява трайна защита от мухи и комари без опасност от разливане на активната съставка или нежелан контакт с кожата.
Без аромат.

Съвети за безопасност:

Да се пази далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

  • Производител: SC JOHNSON EC
  • 1 дифузор  и 1 пълнител