Select Page

Райд пълнител течен за 60 дни

11.00 лв.

Изчерпан

Категория: Етикет:

Описание

Райд пълнител течен за 60 дни

Raid срещу комари и тигрови комари

Райд пълнител течен за 60 дни.

Осигурява безопасна и ефикасна защита срещу комари за 60  нощи /при употреба от 8 часа на денонощие/, дори и при включено осветление и отворени прозорци. Срещу комари и тигрови комари.

Начин на употреба:

Отвийте капачката на пълнителя и завийте флакона в долната част на изпарителя. Включете устройството в електрическата мрежа в близост до отворен прозорец. Уредът работи нормално, след като светне указателната лампа. За да замените новия пълнител. Разходна норма: 1 флакон 30 м 2.

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Съвети за безопасност:

Да се пази далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

  • Производител: SC JOHNSON EC
  •  1 пълнител